Si sigue navegando está aceptando la política de privacidad y las condiciones de uso de binifinques.com lea el Aviso legal, aquí
image01 Binifinques Catala Binifinques Español Binifinques Ingles Binifinques Aleman

AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA


 • Mediació i assessorament en compravenda d'immobles.
 • Mediació i assessorament en arrendament d'immobles.
 • Redacció de contractes.
 • Traspassos de locals.
 • Assegurances de garantia per al lloguer d'habitatges.

ADMINISTRACIÓ FINQUES


 • Constitució i redacció d'estatuts.
 • Administració i gestió integral de comunitats.
 • Comptabilitat, cobraments i pagaments de la comunitat.
 • Convocatòria i assistència a juntes. Redacció i enviament d'actes.
 • Control del manteniment de les parts comunes de l'edifici.
 • Reclamació judicial d'impagats.
 • Sol·licitud de subvencions a organismes oficials.
 • Adaptació a la Llei de Protecció de dades (LOPD).
 • Fiscalitat de la comunitat

ALTRES TRÀMITS


 • Alta i canvis de titularitat en l'Impost Béns Immobles.
 • Obtenció i renovació de cèdules d'habitabilitat habitatges i locals.
 • Valoracions i peritatges d'immobles.
 • Tramitació d'escriptures compravenda, obra nova, constitució i cancel·lació d'hipoteques.
 • Agent d'assegurances exclusiu Ocaso. DGS CO13343135083D

GESTIÓ DE PROPIETATS


 • Assessorament i lloguer d'habitatges i locals.
 • Administració i cobrament de lloguers.
 • Redacció contractes d'arrendament.
 • Actualització de rendes.
 • Tramitació certificació energètica.