Si sigue navegando está aceptando la política de privacidad y las condiciones de uso de binifinques.com lea el Aviso legal, aquí
image01 Binifinques Catala Binifinques Español Binifinques Ingles Binifinques Aleman

ADMINISTRACION DE FINQUES


'Una correcta administració de la seva comunitat de propietaris els proporcionarà més seguretat jurídica, un repartiment equitatiu de les càrregues de treball entre propietaris, reducció d'incidents, mediació entre propietaris i sobretot disminueix la inhibició en el càrrec de president ja que l'administrador professional assumeix les tasques més costoses permetent al president alliberar-se del estrès que aquestes li suposen. Des Binifinques volem ajudar-los a gestionar la seva comunitat i contribuir a la seva millora mitjançant un servei integral basat en la professionalitat, efectivitat i transparència. '


SERVICIOS


 • Constitució de la seva comunitat i redacció d'estatuts.
 • Convocatòria i assistència a juntes. Redacció i enviament d'actes.
 • Execució dels acords adoptats en junta.
 • Confecció de liquidacions periòdiques i estat de comptes.
 • Gestió de pagaments a proveïdors i subministraments.
 • Control del manteniment de les parts comunes de l'edifici.
 • Cobrament de rebuts i control de morositat.
 • Reclamació judicial d'impagats.
 • Sol·licitud de subvencions a organismes oficials.
 • Representació davant organismes oficials.
 • Adaptació a la Llei de Protecció de dades (LOPD).